60 PROSTOVOLJNIH

Šestdeset let delovanja PGD Ljubljana Trnovo

Šestdeset let prostovoljnega gasilstva v Trnovem se predstavlja na fotografski razstavi 60 PROSTOVOLJNIH na Krakovskem nasipu. Na ogled bodo fotografije intervencij in gasilskih vaj, na katerih so sodelovali trnovski gasilci in fotografije pomembnejših Trnovčanov, ki so bili pomembni za razvoj gasilstva in trnovskega gasilskega društva. Razstavljene bodo tudi fotografije gasilske opreme in vozil. Poudarek razstave je primerjava sodobnih intervencij z intervencijami iz preteklosti, razlike v opremljenosti gasilcev in gasilskih vozil, razlika med preteklimi in sodobnimi veselicami. Obenem je iz fotografij razviden tudi razvoj Trnovega skozi drugo polovico 20. stoletja vse do danes.

Otvoritev fotografske razstave bo v četrtek, 18. 9., ob 18. uri na Krakovskem nasipu. Pri otvoritvi bo sodelovalo tudi gledališče Ane Monro. Razstava bo na ogled postavljena od 18. septembra pa do 20. oktobra 2014.

Photographic exhibition 60 VOLUNTARY YEARS

Sixty Years of PGD Ljubljana Trnovo in Operation

Sixty years of voluntary firefighting in Trnovo is presented in a photographic exhibition 60 Voluntary Years at Krakovo Bank. The exhibition shows photographs of interventions and fire drills, at which our firefighters participated, and prominent persons from Trnovo, who played an important part in the development of firefighting and the Trnovo firefighters’ society. Photographs of firefighting equipment and fire-engines are also on show. The emphasis is on the juxtaposition of images of interventions nowadays and past interventions, the difference in equipment and fire-engines and past and present festivals. Alongside the development of the society, the development of Trnovo from the middle of the 20th century to today is also evident in the photographs.

The photographic exhibition opens on Thursday, 18th September, at 6 PM at Krakovo Bank. The opening will be accompanied with a performance by Ana Monro Theatre. The Exhibition will be on show from 18th September to 20th October 2014.

Donatorji / Donors
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d.
Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
Korelat d.o.o. Ljubljana
JP LPP d.o.o.
Mi Star d.o.o. Ljubljana
Mihalič in Partner d.n.o.
Wander d.o.o. Ljubljana
Telekom Slovenije d.d.
Kranjske mesnine d.o.o.

Partnerji / Partners
Mestna občina Ljubljana in Četrtna skupnost Trnovo
Turizem Ljubljana

Scroll to top