Začuti SRCE

Začuti SRCE

Pridruži se nam in skupaj z nami treniraj in pridno vadi, da bomo kot ekipa skupaj reševali, gasili in se igrali. V svoje vrste vabimo odrasle (starejše od 16. leta) in otroke (od 6. leta) dalje. Oglasite se nam lahko osebno v času uradnih ur društva ali pa nam pošljite osebno predstavitveno pismo po elektronski pošti. Mi pa vam bomo z veseljem predstavili področje delovanja društva, kako postaneš mlad in operativni gasilec, pravice in dolžnosti gasilca/prostovoljca, gasilska vozila in opremo ter gasilski dom. Postani član najbolj zaupanja vredne ekipe in začuti srce v pravem pomenu. Na pomoč!

“PRENOVIMO GASILCEM DOM!”

"PRENOVIMO GASILCEM DOM!"

Domovanje trnovskih gasilcev je bilo na zdajšnji lokaciji ob vhodu v naselje Murgle, ob Cesti v Mestni log, zgrajeno leta 1961. Ker je bila gradnja velik finančni zalogaj za mlado društvo je bil tako tudi več let del prostorov društva v najemu pri gradbenem podjetju, ki je dom zgradilo. S pomočjo finančnih sredstev samostojnih interesnih skupnosti (SIS) je bil k osnovnemu delu doma, to je gasilskim garažam, pisarni,  sanitarijam in dvorani, in poveljniškem stanovanju, leta 1967 prizidan gasilski stolp, ki je namenjen sušenju gasilskih cevi in javnemu alarmiranju ter pozivanju gasilcev s sireno (slednje je bilo v devetdesetih letih ukinjeno). Zaradi potreb in razvoja gasilske službe je pod vodstvom tedanjega poveljnika in članov društva ter pomoči pristojnih na Skupščini občine Ljubljana Vič Rudnik, do leta 1996 zrasel še upravni del prizidka k gasilskemu domu. Tako je dom videti v današnjem času. Večkrat je bil posodobljen z nujno potrebnimi prilagoditvami, ki jih je narekovala sodobna gasilska tehnika.

Danes gasilski dom ne izpolnjuje več osnovnih pogojev za opravljanje “sodobne” javne gasilske službe. Upravni del je premajhen glede na število potrebnih prostovoljnih gasilcev in vodenje društva z vsemi nalogami in funkcijami. Servisni del (letnik 1961), kjer je prostor za gasilsko opremo, vozila in garderobe prostovoljnih gasilcev ni grajen protipotresno, deloma se že poseda, saj tudi minimalni ročno izvedeni pasovni temelji nimajo zadostne armature in statične trdnosti glede na povečano obtežbo z vozili in opremo. Prostori za parkiranje/garaža vozil so prenizki, prekratki in preozki. Razporeditev prostorov pa nefunkcionalna in mestoma celo nevarna, ko se križajo poti gasilskih vozil v premikanju in poti za gasilce. Toplotnega ovoja stavbe ni, ravno tako je zastarela električna instalacija in kanalizacija. Zato je bila odločitev o celostni in temeljiti obnovi skupna volja vseh članov pa vendarle nujna glede na tehnične okoliščine, ki ne dopuščajo drugačne odločitve in opustitve ravnanja za nadaljnji razvoj in obstoj gasilskega društva.

Projekt prenove, ki ga vodimo pod sloganom “PRENOVIMO GASILCEM DOM!”, bo obsegal: nadomestno izgradnjo (v protipotresni izvedbi) servisnega dela gasilskega doma, s štirimi primerno velikimi garažami za gasilska vozila in priklopnike, ustrezno veliko in logistično dostopno skladišče za gasilko opremo in servis ter mokro in suho garderobo za prostovoljne gasilce povezani s pralnico in sušilnico. Upravni dom pa bo deležen nadzidave in s tem pridobitve velike večnamenske dvorane, sejne sobe in ustreznih prostorov za informacijsko podporo ter trajni arhiv.  Projekt stavbe gasilskega doma predvideva protipotresno, toplotno, energetsko in funkcionalno prenovo. Viri financiranja tega projekta so: donacije fizičnih in pravnih oseb, pridobitna dejavnost društva (ravnanje s prostimi deli nepremičnine) in javna sredstva iz proračuna lokalne skupnosti.  V finančni konstrukciji in v kolikor bo le to tehnično izvedljivo bo izvedenih nekaj bivalnih enote za gasilce, ki bi v nadaljevanju predstavljale tudi del prihodkov za finančno pokritje tega projekta, ocenjenega na približno 450.000 EUR.

Do konca meseca novembra 2017 je  bilo za projekt “PRENOVIMO GASILCEM DOM!” namensko zbranih že preko 195.000,00 evrov. Zato se na vas obračamo s prošnjo, da nam pomagate pri uresničitvi tega projekta. Oblike pomoči so opredeljene na vsebinah te strani. Hvaležni bomo vsakršne materialne ali finančne donacije, vsem ki ste nam do sedaj na ta način priskočili na pomoč, pa se iskreno zahvaljujemo.

Donatorji 2017: Agic Rusmir, Ambroz Marija, Avbelj Franc, Babnik Gasper, Barle Edo, Bencina Marija, Bergant Živko, Bitenc Katja, Bizal Plausteiner Natasa, Borko Apolonija, Borko Mitja, Bukorovic Amadej, Burkeljca Peter, Cakic Nenad, Cakic Nenad s.p., Carman Simon, Crnivec Aleš, Culiberg Tatjana, Cvetek Silva, Cvetje Regina d.o.o., Dejanovic Savo, Demsar Drago, Didic Slavce, Dolenc Stane, Dorrer Janja, Drolc Gregor, Ezz d.o.o., Frelih Matilda, Furlan Tomaž, Gabrijel Jasna, Gantar Emil, Globokar Jože, Gnidovec Ivanka, Gorsic Marko, Grahek Marjeta, Grmic Tkalec Marjetica, Grozdanovic Tihomir, Habic Alenka, Hosta Stanislav, Hribernik Majda, Instalacije Ror d.o.o., Ivanusa Erik, Jakulin Tina, Janezic Aleksandra, Javornik Ljutomira, Jereb Peter, Jersin Karel, Jevnisek Matjaz, Juvanc Danica, Juvanc Ica, Juznic Magadalena, Kacjan Olga, Kamensek Gasper, Karer Marjana, Kastelic Bonislava, Kaucic Uroš, Kelsin Marjeta, Kiauta Dušica, Kirm Grca Alenka, Klemenc Aleksander, Kobe Edita, Kobe Miloš, Kogovsek Franc, Komac Polonca, Kopac Ivi in Jože, Kopac Mojca, Kopitar Marija, Kosorok Nenad, Kovacic Mitja, Kraigher Maja, Kresal Katarina, Krisper Marjan, Kristl Ksenija, Kukovic Elizabeta, Kurent Jerca, KutinSlatnar Barbara, Lan Ge Marija, Lange Marija, Lavric Sarah, Legisa Peter, Likar Peter, Lorger Milena, Lucka Remec, Marolt Marija, Matijana Romih, Mavico d.o.o., Medic Vladimir, Mikolic Bojan, Mislej Ulla, Mizigoj Milojka, Mrhar Majda, Nemanic Milojka, Nevreden Danica, Novak Jože, Novak Marija, Ocvirk Štefka, Osojnik Iztok, Oven Kolenc Darja, Pavla Kerin, Pavlic Marica, Perovsek Dejan, Petrovcic Klemen, Petrovic Vjekoslav, Pfeifer Sonja, Pintar Alenka, Podobnik Ana, Pogacnik Marko, Poje Jože, Poljansek Igor, Poljsak Stojana, Pugelj Silvestra, Racic Milan, Rajster Franjo, Ranik Vladimir, Ravnikar Martin, Rebersek Martina, Remzgar Andreja, Ristic Marija, Robert Zlobko, Robing Darinka, Rosa Dragica, Rozman Marko, Rus Marjan, Savenc Bojana, Savnik Zlata, Selan Ana, Selih Alenka, Selih Jana, Semolic Eva, Senica Mirko, Sepe Mojmir, Sikovec Slavica, Simoncic Evgenija, Simoniti Primož Anton, Skaprle M., Slak Silvo, Sluga Katarina, Smalc Andrej, Socan Gregor, Solmajer Janko, Sporar Frančiška, Sraka Vera, Stanic Žiga, Stankovski Silva, Staric Igor, Stukelj Miha, Susteric Uros, Sustersic Alenka, Svajger Franc, Svetic Rozi, Tekavcic Slavko, Tisler Štefka, Tomsic Aleš, Tomsic Jožica, Tomsic Judita, Turk Blaženka, Varga Tibor, Varnost Sistemi d.o.o., Varnost Vič d.d., Velkavrh Živko, Vicic Silva, Vilfan Mojca, Vincic Jelka, Vizjak Barbara, Vomer Tatjana, Vtz d.o.o., Zajec Franc, Zakrajsek Veronika, Zavsek Marija, Zekic Jozo, Zerjal Alenka, Zor Zmago.

Donatorji 2016: Ambrož Marija, Ambrož-Kopač Ivi, Antunovič Petar, Bajsič Nada, Beloglavc Lidija, Beloglavec Danila, Beloglavec L., Benčina Marija, Bilobrk Neven, Bitenc Katja, Bračko Daša, Buh Stanislava, Bukorovič Amadej, Bursač Milena, Cvetka d.o.o., Cvetkovski, Čandek Potokar Marjeta, Demšar Drago, Dobovišek Mirko, Dolčič Sonja, Dorrer Jana, Dr. Miro Cerar, Elena Aleksandra, Fidler Sanja, Flisar Mateja, Fo-Turizemtur.Vodenje Blaz Dominik, Furlan Tomaž, Gale Marjan, Geršak Rudolf, Goltes, Gorjanc Rajko, Gorjanc Slobodan, Goršič Marko, Gros Mladen, Gros Nataša, Grozdanovič Tihomir, Hafizočič Abid, Ham d.o.o., Hiti Marko, Hočevar Štefanija, Janežič Marija, Jarc Miha, Jelačin Aleš, Juvanc Danica, Kališnik Janez, Kavčič Alenka, Kobe Miloš, Kocjan Miriam, Korošec Mojca, Kosorok Nenad, Kovač Maja, Kovačič Košak Uršula, Kozamernik Franc Božo, Kralj Alenka, Kralj Zlato, Kurent Franc, Lambergar Anton, Laura Mauro, Lazarevič Danijel, Lenič Marinka, Majzelj Janja, Marko Aljoša, Mavrič Sonja, Mercator RDD, Muller Sonja, Oblak Bogomir, Okorn Borut Miran, Ostir Stojan, Oven Kolenc Darja, Oven Marija, Pahor Natalija, Pakulin Ana, Papež Vinko, Pavlič Andrej, Pestotnik Olivera, Petrot, Pharmachem Susnik Jozef s.p., Placer Ladislav, Polajnar Teja, Polenčič Tonček, Poljanšek Igor, Poljšak Miloš, Posel Miran, Potokar Adolf, Praznik Ana Marija, Prosek Stanislav, Reberšek Martina, Rus Marjan, Schara Dr Milan, Selih Alenka, Skodič Stanka, Slodnjak Marija, Smerdu Zinka, Smrekar Ivan, Sneberger Marta, Starič Igor, Stebernak Edita, Svetek Rok, Šega Bizjak Tatjana, Škrlj, Tori Andraž, Travnik Elizabeta, Trenc Barbara, Ule Andrej, Unimas d.o.o., Veber Dušan, Vlah Franc, Vrhunc Janez, Vtz d.o.o., Zadnik Igor, Zupanc Borislav, Zupin Urška, Žemva Boris, Žemva Majda.

Donatorji 2015: Alič Jurij, Barukčič Mladen s.p., Benčina Dragoljuba, Benčina Marija, Benedik Miha, Benkič Irena, Bergant Živko, Bevc Maja, Bizal Plausteiner Na, Blazej Mulh, Bračun Sabina, Bratovič Ljiljana, Breda Kroflič, Bregar Aleš, Brežič Ernest Danijel, Brinar Mutec Živka, Bukorovič Amadej, Butara Melita, Cajhen Breda, Cekeliš Marija Marina, Cerar Miro, Cizelj Zoran, Cvetka Alič, Cvetka d.o.o., Čandek Ana, Čerin Aleš, Danev Gregor, Demšar Anica, Dornik Iva, Družina Gradinjan, Družina Ostojič, Ezž d.o.o., Funkl Janez, Gabrijel Jasna, Gale Marijan, Gantar Emil, Gogala Nevenka Edita, Gorjanc Rajko, Goršič Marko, Grdina Igor, Gruden Mirko, Hafner Helena, Hočevar Andrej, Homovec Barbara, Horvat Martin, Horvat Tone, Hribar Matjaž, Hrovat Tone, I2s Martin Lazar s.p., Ivančič Mirko, Jamšek Martin, Jančar Slavko, Janežič Marija, Jelen Magda, Jenko Barbara, Jerca Kurent, Jereb Peter, Jerina Ana, Jožič, Juvanc Danica, Kancler Lina, Karazija Klaus, Karer Marjana, Kinlhofer Klemen, Klakocer Robert, Kobe Miloš, Kolbar Franc, Korelc Marija, Korošec Marija, Kos Kristina, Koščak Tina, Kramer Andrej, Kranjc Marija, Krašovec Tatjana, Kreft Lev, Kresal Katarina, Krese Leopold, Krt Emil, Kucler Borka Slavica, Kučan Štefanija, Kukovič Elizabeta, Lampič d.o.o., Legiša Peter, Lipovšek Srečko, Lipovšek Srečko, Lovrenčič Stanislava, Lovšin Boštjan, Lucija Pirc, Majzelj Janja, Marand Inzeniring d.o.o., Marolt Janez, Marolt Liljana, Mikulaš Branimir, Milohnič Aldo, Mojse Stattin Marija, Mrhar Majda, Mulh Andrej, Naglič Franc, Novak Cveta, Novak Janez, Novak Jože, Ovčak Zdenka, Oven Kolenc Darja, Parkelj Mirko, Pavlin Alenka, Peditrična Ordinacija Ajda, Peršin Aleš, Pirc Lucija, Pleškovič Rok, Potočan Igor, Povržan Katarina, Preložnik Martina, Puc Nataša, Reberšek Martina, Ribič Ana, Romič Renato, Rupnik Bernarda, Rus Cvetka, Ruzman Jožica, Ruzman Roman, Sebanc Jože, Sebastjan Anka, Selih Jana, Senih Vladimir, Serbela Egon, Sikovec Slavica, Simona Kozina Lovsin s.p., Simonič Martina, Simoniti Primož Anton, Slatnar Andrej, Slatnar Mavricij, Sluga Katarina, Sluga Vera, Soban Vesna, Stebernak Edita, Stražiščar Elizabeta, Struna Berden Tatjana, Stubel Miroslav, Sulejmanovič Arif, Šetinc Lenart, Škraba Igor, Štukelj Miha, Šubelj Gašper, Šubič Aleksandra, Šušteršič Alenka, Šušteršič Uroš, Tišler Štefka, Tomšič Jerina Judita, Tori Andraž, Travnik Betka, Trost Marina, Turel Faleskini Alenka, Tušar Tomaž, Varga Tibor, Veber Dušan, Vehovar Jelka, Velenšek Serena, Verderber Anton, Vgs d.o.o., Vidrgar Antonija, Vomer Tatjana, Vrbnjak Marija, Weber Miljutina, Zadnik Gašper, Zajc Marjan, Zemljak Marija, Zgaga Pavel, Zupan Alenka, Zvanut Mioč Tina, Žužek Rozalija.

Donatorji 2015: Anonimen, Beg Željka, Benčina Dragoljuba, Bračun Sabina, Breznik Franc, Ceglar Gorazd, Cekelis Marija Marina, Cekeliš Marija Marina, Čuda Zdenka, Demšar Rudolf, Dolničar Jošt, Energo Plus Storitve d.o.o., Ezž d.o.o., Fuerst Luka, Gale Marijan, Gantar Emil, Goltes Valentina, Gorjanc Rajko, Gorjup Janja, Grdina Igor, Gros Mladen, Grozdanovič Tihomir, Habič Jože, Hajdinjak Metka, Halužan Ana, Hinko Golias s.p., Hočevar Štefka, Hodnik Ana Špela, Ivanc Evgen, Jakopič Marija, Janez Jaklič, Jenčič Aleš, Jože Mehle s.p., Jukič Amalija, Kapič Amir, Kocuvan, Kolar Bradan Božena, Kolar Pavel, Korošec Mojca, Kovač Vnuk Anka, Kozina Lovšin Simona, Kramarič Marko, Kranjec Marko, Krečič Marko, Kurent Jerca, Leban Ivan, Likar Peter, Lorger Milena, Luketina Tanja, Makar Štefan, Mandič Edvard, Marin Silic s.p., Marjeta Kelsin, Martin Jamšek, Martin Kobe s.p., Mavico d.o.o., Mihelič Satler Marina, Mikelj Darja, Modic Socan Sonja, Mramor Dušan, Nena Mijoč, Nevenka Božič, Pavlič Andrej, Peternelj Marija, Petrovič Gavro, Pleterski Andrej, Pongrac Vesna, Potokar Robert, Puc Nataša, Reberšek Martina, Robnik Filipič Pavla, Roškar Bokal, Satler Matej, Savs Majda, Selih Alenka, Selih Jana, Serafin, Sercer Anica, Sever Marko, Sivič Katja, Skalar Judita, Skalar Peter, Starič Igor, Stjepčevič Zarko, Strle Kristina, Strnad Simona, Svetina Boža, Štukelj Manja, Šušteršič Boris, Tanko Miran, Truden Andrejka, Turk Izidora, Varnost 4 d.o.o., Vižintin Dragica, Vižintin Gordana, Vlah Franc, Vrečar Alojz, Zakrajšek Ludvik, Zavšek Marija, Zdolšek Oblak Janja, Ziherl, Zoo Market Preis d.o.o., Zupanc Borislav.

Posts navigation

1 2
Scroll to top